معنی و ترجمه کلمه townsend coefficent به فارسی townsend coefficent یعنی چه

townsend coefficent


الکترونيک : ضريب تاونزند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها