معنی و ترجمه کلمه toxic agent به فارسی toxic agent یعنی چه

toxic agent


ماده سمى ،عامل شيميايى سمى
علوم نظامى : گاز سمى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها