معنی و ترجمه کلمه toxicity به فارسی toxicity یعنی چه

toxicity


روانشناسى : سميت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها