معنی و ترجمه کلمه toxicity به فارسی toxicity یعنی چه

toxicity


روانشناسى : سميت

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها