معنی و ترجمه کلمه tr cell (british) به فارسی tr cell (british) یعنی چه

tr cell (british)


کليد فرگير( فرستنده - گيرنده)
الکترونيک : کليد فرگير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها