معنی و ترجمه کلمه tracking به فارسی tracking یعنی چه

tracking


ايز چرخ ،پيگردى
کامپيوتر : پيگردى
الکترونيک : ردگيرى
معمارى : رد چرخ
روانشناسى : رديابى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها