معنی و ترجمه کلمه trade balance surplus به فارسی trade balance surplus یعنی چه

trade balance surplus


بازرگانى : مازاد تراز تجارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها