معنی و ترجمه کلمه trade barriers به فارسی trade barriers یعنی چه

trade barriers


بازرگانى : موانع تجارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها