معنی و ترجمه کلمه trade in به فارسی trade in یعنی چه

trade in


مبادله کردن ،مبادله

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها