معنی و ترجمه کلمه trade به فارسی trade یعنی چه

trade


داد و ستد کردن ،مبادله يا معاوضه کردن ،صنعت ،سوداگرى ،بازرگانى ،کسب ،پيشه ورى ،کاسبى ،مسير،شغل ،پيشه ،حرفه ،مبادله کردن ،امد ورفت ،سفر،ازار،مزاحمت ،مبادله کالا،تجارت کردن با،داد وستد کردن
معمارى : داد و ستد
قانون ـ فقه : کسب ،حمل کالا با کشتى
بازرگانى : بازرگانى ،داد و ستد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها