معنی و ترجمه کلمه trades به فارسی trades یعنی چه

trades


قانون ـ فقه : مکاسب


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها