معنی و ترجمه کلمه train oil به فارسی train oil یعنی چه

train oil


روغن بالن ،روغن نهنگ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها