معنی و ترجمه کلمه trainer به فارسی trainer یعنی چه

trainer


وسيله اموزش دهنده ،مربى( در گروه درمانى)،فرهيختار
روانشناسى : مربى
ورزش : مربى
علوم نظامى : وسيله کمک اموزشى
علوم دريايى : نفر در سمت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها