معنی و ترجمه کلمه training facilities به فارسی training facilities یعنی چه

training facilities


محلهاى اموزشى
علوم نظامى : تاسيسات اموزشى

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها