معنی و ترجمه کلمه training به فارسی training یعنی چه

training


اموزش ،پرورش ،تعليم ،ورزش ،کاراموزى
عمران : کاراموزى
قانون ـ فقه : کاراموزى
روانشناسى : اموزش
ورزش : تعليم و تمرين
علوم نظامى : اموزش دادن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها