معنی و ترجمه کلمه tranquility به فارسی tranquility یعنی چه

tranquility


)tranquillity(ارامش ،اسودگى ،اسايش خاطر،راحت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها