معنی و ترجمه کلمه transcribe به فارسی transcribe یعنی چه

transcribe


استنساخ کردن رونوشت برداشتن ،اوانويسى کردن ،رونويس کردن ،رونوشت برداشتن ،نقل کردن ،رونويسى کردن
کامپيوتر : رونويسى کردن
قانون ـ فقه : سواد برداشتن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها