معنی و ترجمه کلمه transferable commercial instrument به فارسی transferable commercial instrument یعنی چه

transferable commercial instrument


قانون ـ فقه : اوراق تجارتى قابل انتقال

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها