معنی و ترجمه کلمه transferred به فارسی transferred یعنی چه

transferred


انتقال يافته ،واگذار شده


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها