معنی و ترجمه کلمه transfigure به فارسی transfigure یعنی چه

transfigure


تغيير صورت دادن ،تغيير شکل يافتن ،تغيير شکل دادن ،تجلى کردن ،نورانى کردن ،دگر سيما کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها