معنی و ترجمه کلمه transform به فارسی transform یعنی چه

transform


تغيير شکل يافتن ،تغيير شکل دادن ،دگرگون کردن ،نسخ کردن ،تبديل کردن
علوم مهندسى : تغيير شکل دادن
کامپيوتر : تبديل کردن
علوم هوايى : تبديل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها