معنی و ترجمه کلمه transformer coil magneto به فارسی transformer coil magneto یعنی چه

transformer coil magneto


الکترونيک : مگنت پيچک مبدل


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها