معنی و ترجمه کلمه transition period به فارسی transition period یعنی چه

transition period


دوره گذار
بازرگانى : دوره انتقال

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها