معنی و ترجمه کلمه translatable به فارسی translatable یعنی چه

translatable


قابل ترجمه ،قابل معنى کردن ،قابل تعبير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها