معنی و ترجمه کلمه translate به فارسی translate یعنی چه

translate


ترجمه کردن ،معنى کردن ،تفسير کردن ،برگرداندن
کامپيوتر : ترجمه کردن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها