معنی و ترجمه کلمه transmigrant به فارسی transmigrant یعنی چه

transmigrant


(کسى ) که در ضمن مهاجرت ازکشورخودبکشور ديگراز کشورسومى گذر ميکند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها