معنی و ترجمه کلمه transmission facility به فارسی transmission facility یعنی چه

transmission facility


کامپيوتر : وسيله انتقال

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها