معنی و ترجمه کلمه transmission level meter به فارسی transmission level meter یعنی چه

transmission level meter


علوم مهندسى : دستگاه اندازه گيرى سطح انتقال پگل مسر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها