معنی و ترجمه کلمه transmittal به فارسی transmittal یعنی چه

transmittal


transmittance(، )transmittancyانتقال ،سرايت ،عبور،ارسال ،مخابره ،پراکنش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها