معنی و ترجمه کلمه transom به فارسی transom یعنی چه

transom


وادار افقى ،کمرکش ،الت افقى( در وپنجره)،پنجره بالاى در يا بالاى پنجره ديگرى ،تير سردرب ،سنگ درب
معمارى : قيدچه
علوم نظامى : پلانکاى عقب قايق
علوم دريايى : پلانکاى عقب قايق

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها