معنی و ترجمه کلمه transposal به فارسی transposal یعنی چه

transposal


پس وپيش سازى ،تقديم وتاخير،جابجاشدگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها