معنی و ترجمه کلمه transpose به فارسی transpose یعنی چه

transpose


جابجا کردن ،برگردان( در ماتريسها)،ترانهادن ،پس و پيش کردن ،قلب کردن ،مقدم وموخر کردن ،(ر ).بطرف ديگر معادله بردن
علوم مهندسى : به طرف ديگر معامله بردن تبديل کردن
کامپيوتر : ترانهادن
روانشناسى : برگردان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها