معنی و ترجمه کلمه transuranic به فارسی transuranic یعنی چه

transuranic


)transuranium(داراى عدد اتمى بيشتر از اورانيم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها