معنی و ترجمه کلمه transverse mercator به فارسی transverse mercator یعنی چه

transverse mercator


سيستم تصوير مرکاتور
علوم نظامى : سيستم قائم الزاويه مرکاتور

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها