معنی و ترجمه کلمه transverse scale به فارسی transverse scale یعنی چه

transverse scale


معمارى : مقياس عرضى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها