معنی و ترجمه کلمه trap shot به فارسی trap shot یعنی چه

trap shot


ورزش : ضربه به گوى از محدوده ماسه اى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها