معنی و ترجمه کلمه trauma به فارسی trauma یعنی چه

trauma


اسيب( ضربه)،ضره ،ضربه روحى روان اسيب ،روان زخم
روانشناسى : اسيب
ورزش : اسيب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها