معنی و ترجمه کلمه travel به فارسی travel یعنی چه

travel


راه ،مسير،درنروديدن ،سفر کردن مسافرت کردن ،رهسپار شدن ،مسافرت ،سفر،حرکت ،جنبش ،گردش ،جهانگردى
علوم مهندسى : حرکت
ورزش : رانينگ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها