معنی و ترجمه کلمه traverse station به فارسی traverse station یعنی چه

traverse station


علوم مهندسى : ايستگاه پيمايش
علوم نظامى : ايستگاه پيمايش


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها