معنی و ترجمه کلمه treatment facility به فارسی treatment facility یعنی چه

treatment facility


تاسيسات بهدارى
علوم نظامى : تاسيسات پزشکى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها