معنی و ترجمه کلمه tremblingly به فارسی tremblingly یعنی چه

tremblingly


با لرز،لرزان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها