معنی و ترجمه کلمه tremendous به فارسی tremendous یعنی چه

tremendous


مقدار زياد،شگرف ،ترسناک ،مهيب ،فاحش ،عجيب ،عظيم
بازرگانى : چشمگير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها