معنی و ترجمه کلمه trend به فارسی trend یعنی چه

trend


نظام ،رويداد،مسير انجام کار،سير وقايع ،حرفه ،روند کار،روند،الودگى لوزه وحلق وگلو باسيل ،گرايش ،تمايل
معمارى : روش
شيمى : گرايش
روانشناسى : روند
بازرگانى : تمايل ،مسير حرکت
علوم نظامى : روند
علوم دريايى : مسير انحراف گلوله در برد که معمولا باعث گذارخوردن گلوله مى شود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها