معنی و ترجمه کلمه trestle به فارسی trestle یعنی چه

trestle


خرک ، )tressel(سه پايه ،ستون را روى پايه قرار دادن
معمارى : چوب بست

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها