معنی و ترجمه کلمه triacyl glycerol به فارسی triacyl glycerol یعنی چه

triacyl glycerol


شيمى : ترى اسيل گليسرول

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها