معنی و ترجمه کلمه triage به فارسی triage یعنی چه

triage


علوم نظامى : سيستم ارزيابى خدمات پزشکى و نيازهاى درمانى پرسنل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها