معنی و ترجمه کلمه trial on merits به فارسی trial on merits یعنی چه

trial on merits


قانون ـ فقه : رسيدگى ماهوى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها