معنی و ترجمه کلمه triathlon به فارسی triathlon یعنی چه

triathlon


مسابقه سه گانه بين زنان شامل دو ¹¹ 1متر
ورزش : پرش ارتفاع و پرتاب وزنه

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها