معنی و ترجمه کلمه triaxial test به فارسی triaxial test یعنی چه

triaxial test


ازمون سه اسه اى
معمارى : ازمايش سه بعدى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها