معنی و ترجمه کلمه tribe به فارسی tribe یعنی چه

tribe


تبار،قبيله ،طايفه ،ايل ،عشيره ،(درجمع )قبايل
روانشناسى : قبيله
زيست شناسى : تبار


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها