معنی و ترجمه کلمه tribe به فارسی tribe یعنی چه

tribe


تبار،قبيله ،طايفه ،ايل ،عشيره ،(درجمع )قبايل
روانشناسى : قبيله
زيست شناسى : تبار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها