معنی و ترجمه کلمه tribunal به فارسی tribunal یعنی چه

tribunal


دادگاه محکمه ،ديوان محاکمات
قانون ـ فقه : محکمه ،ديوان محاکمات

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها